افسانه شوکتی

درباره استاد

مدرس مهارت های مطالعه در. موسسه کتاب پردازان، دبیرستان فرهنگ،دبیرستان مطهر،مطهری
حاج رضا مقدم، اژدرافشار،رضوان
دوره های آموزشی شهرداری( فرهنگسرا ها)،مدیریت زمان،مهارت مطالعه
مدرس مهارت مطالعه در برنامه جنگ کتاب
جلسات مهارت مطالعه حوزه شهید بهشتی دانشگاه فردوسی
دوره مهارت مطالعه در دانشگاه فرهنگیان مشهد
مدرس خلاقیت در مدارس امام رضا و مطهر
مشاوره تحصیلی در مدارس
رضوان،فرهنگ،اژدرافشار،مشکوة،ام البنین،
برگزاری اعتکاف مطالعه
کتاب پردازان،ناحیه دو، فرهنگسرا

آدرس پستی:

مشهد مقدس ، حد فاصل میان وکیل آباد 10 و 12 پلاک 144 مرکز تخصصی میم

ایمیل: