بسته ویژه روش های افزایش درک موثر

بدون امتیاز 0 رای
چه کسانی از این بسته استفاده می کنند؟ محصلان و همه کسانی که اهل مطالعه و کتابخوانی هستند کتابخوان هایی…
group0
تومان 150,000

بسته ویژه روش های تست زنی صحیح

بدون امتیاز 0 رای
این دوره برای چه کسانی موثر است؟ کسانی که در تست زنی کند هستند. کسانی که هنگام تست زنی دچار…
group0
تومان 150,000

بسته ویژه مهارت های مدیریت زمان

بدون امتیاز 0 رای
این دوره برای چه کسانی اکسیر حیات است؟ کسانی که زمان های پرت آنها هنگام مطالعه زیاد است کسانی که…
group0
تومان 150,000

بسته ویژه مهارت های تقویت حافظه

بدون امتیاز 0 رای
این دوره برای چه کسانی مناسب است؟ افرادی که نوع مطالب مورد نظرشان شامل اصطلاحات ,اسامی و کلمات فرار می…
group0
تومان 150,000

بسته ویژه افزایش سرعت مطالعه

این دوره برای چه کسانی مناسب و مفید است؟ کسانی که در خواندن کند هستند کسانی که در مرور و…
group0
تومان 150,000

بسته ویژه روش های مرور و تثبیت

چه کسانی از این دوره استفاده می نمایند؟ کسانی که حجم زیادی از مطالب را در فرصت کم می بایست…
group0
تومان 150,000

بسته ویژه مهارت های کسب تمرکز

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…
group0
تومان 150,000

بسته ویژه مهارت های برنامه ریزی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…
group0
تومان 150,000